Programe de formare pentru cadrele didactice botoșănene

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani va derula proiectul ProForm- PROFesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Parteneriatul proiectului este alcătuit din Asociația “Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” (SNSH), Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.
Obiectivul general al proiectului „ProForm – PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”, care se va derula pe o durată de 27 de luni, vizează dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale personalului didactic și managerilor școlari la nivelul județelor implicate în proiect, creșterea motivației și a stabilității pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătățirii calității educației, a accesului echitabil la educație, a prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Unităţile școlare asociate la nivelul judeţului Botoşani sunt: Școala Gimnazială nr. 1 Albești, Școala Gimnazială nr. 1 Manoleasa, Școala Gimnazială nr. 1 Mihălășeni, Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești, Școala Gimnazială nr. 1 Mileanca, Şcoala Gimnazială nr. 2 Tudor Vladimirescu.

În calitate de partener, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoșani va contribui la organizarea de programe de formare și dezvoltare profesională continuă, a unei campanii de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare pentru atragerea și menținerea resurselor umane calificate în școli defavorizate, realizarea de mentorat didactic și coaching, de schimb de bune practici pentru asigurarea calității în educație, dezvoltare profesională și pentru facilitarea dialogului școală – familie – comunitate, organizarea de centre de sprijin pentru dezvoltare profesională.
http://botosaninews.ro

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *