Ce se întâmplă cu mașinile înmatriculate în Bulgaria. Se dă lege nouă

După eliminarea timbrului, începând de miercuri, 1 februarie, la nivel naţional se discută despre Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.

Foarte important, prezenta lege se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la 20.05.2018. Proiectul se află în dezbatere pe site-ul Ministerului Transporturilor, din data de 27 ianuarie, data-limită pentru primirea de propuneri/observaţii fiind 7 februarie 2017.

La articolul 66, se introduc alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins: „(5) R.A.R. recunoaşte certificatul de inspecţie tehnică periodică eliberat de un alt stat membru în cadrul procedurilor specifice efectuate de R.A.R. premergătoare înmatriculării sau înregistrării în România a unui vehicul înmatriculat anterior în alt stat membru, cu condiţia ca certificatul respectiv să corespundă modelului comunicat Comisiei Europene de către respectivul stat membru şi să fie valabil din punctul de vedere al respectării frecvenţei inspecţiilor tehnice periodice aplicabile în România şi prevăzută în prezenta ordonanţă. În caz de dubiu, R.A.R. poate verifica valabilitatea certificatului de inspecţie tehnică periodică înainte de recunoaşterea acestuia.

(6) Procedura de recunoaştere a certificatului de inspecţie tehnică periodică eliberat de un stat membru se stabileşte prin ordin al ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR 7“.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *